ART > 2019 - 2020 >

MASTERBLASTER/ IN SITU @ M HKA - MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST, ANTWERP (BE)

"Chicken Frying, Fire Breathing, Son-of-a-Gun"

2020

570 x 240 x 2cm 

or 18ft 8in x 7ft 10in x 3.4in

matelasseé, and glue: cotton, stretch sequins, organza, tulle, lamé, metallic spandex, stretch polyester, and polyester-cotton blend fabrics; polyester batting, velcro, and tassels


Collection of the Flemish Community


"Hot Mess Nº 1" and "Shell"

"Hot Mess Nº 1"

2020

35 x 31 x 24cm 

or 14 x 12 x 9-3/8in

ceramic: glaze on brown earthenware clay

"Shell"

2020

33 x 29 x 26cm

or 13 x 11-3/8 x 10-1/4in

29cm (H) x 26cm (W) x 33cm (D)

ceramic: glaze on black earthenware clay

"Hooker Nº 3"

2020

178 x 59 x 40cm

or 5ft 10 x 2ft x 1ft 3-3/4in

Polyester-cotton blend, stretch metallic, faux metallic reptile, stretch sequins, and stretch velvet fabrics; polyester batting, MDF, cardboard, pvc pipe, spray polyurethane foam, metal hardware, foil, metal wire, and corrugated plastic tubing

"MK Ultravette" aka "The Trickster"

2018

117 x 88 x 66cm

or 3ft 10in x 2ft 10-5/8in x 2ft 2-3/8in

crushed stretch velvet and cotton fabric; polyester batting, spray polyurethane foam, cardboard, and MDF


Collection: Mu.ZEE - Kunstmuseum aan Zee (Ostend)

"DEVO-lution"

2017

31 x 23 x 0.7cm

or 1ft 3/16 x 1/4in

23 quantity

paint on paper and cardboard

"Coming Downhill, Shooting the Wounded"

2018

146 x 34 x 34in

or 4ft 9-1/2in x 1ft 1-3/8in x 1ft 1-3/8in

2-part epoxy putty, electric wiring, led bulb, and cardboard

"Desert Bloom" or "Cosmetica Steele"

2018

159 x 70 x 32cm

or 5ft 2-9/16in x 2ft 3-1/2in x 1ft 9/16in

A-B polyurethane foam, spray polyurethane foam, polyester batting, crushed stretch velvet, stretch velvet, metallic hologram, and cotton fabrics

(left to right):


"El Presidente", "Vase Nº 2", and "Vase Nº 1"

"El Presidente"

2018

211 x 127 x 60cm

or 6ft 11in x 4ft 2in x 1ft 11-5/8in

satin, faux animal skin, and metallic spandex fabrics; polyester batting, buttons, wood, and rope

"Vase Nº 2" 

2020

49 x 34 x 30cm

or 1ft 7-1/4in x 1ft 1-3/8in x 11-7/8in

ceramic: glaze on black earthenware clay

"Vase Nº 1"

2020

38 x 30 x 12cm

or 1ft 2-15/16in x 11-7/8in x 4-3/4in

ceramic: glaze on cream earthenware clay

"Hooker Nº 1" (orange)

2020

178 x 48 x 35cm

or 5ft 10in x 1ft 6-7/8in x 1ft 2-1/16in 

animal print polyester-cotton blend, metallic tinsel, metallic faux reptile, cotton, stretch sequins, and stretch velvet fabrics; polyester batting, MDF, cardboard, pvc pipe, spray polyurethane foam, metal hardware, foil, metal wire, and corrugated plastic tubing "Hooker Nº 2" (black and white)

2020

178 x 65 x 47cm

or 5ft 10in x 2ft 1-1/2in x 1ft 6-1/2in

faux zebra fleece, faux snow leopard, polyester-cotton blend, stretch sequins, stretch metallic, and stretch velvet fabrics; polyester batting, MDF, cardboard, pvc pipe, spray polyurethane foam, metal hardware, foil, metal wire, and corrugated plastic tubing

"Hot Mess Nº 2"

2020

37 x 34 x 31cm

or 1ft 2-1/2 x 1ft 1-3/8in x 12-1/4in

ceramic: airbrushed underglaze on high chamotte white earthenware clay

(counter-clockwise, starting from left):

"Aztec Temple", "Fish Head", "Snakes in Paradise", "Godzilla Foot", and "Car Hood Nº 2"

"Aztec Temple"

2020

40 x 39 x 39cm

or 1ft 3-3/4in x 1ft 3-3/8in x 1ft 3-3/8in

ceramic: glaze on high chamotte orange earthenware clay

"Fish Head"

2020

48 x 48 x 38cm

1ft 6-7/8in x 1ft 6-7/8in x 1ft 3in

ceramic: glaze on high chamotte cream earthenware clay

"Snakes in Paradise"

2018

67 x 21 x 19cm

or 2ft 2-3/8in x 8-1/4in x 7-1/2in

cast Jesmonite 730 composite with hydrochloric acid bath

"Godzilla"

2020

51 x 48 x 33.5cm

or 1ft 8in x 1ft 6-7/8in x 1ft 1in

ceramic: glaze on high chamotte white earthenware clay

"Car Hood Nº 2"

2020

38 x 33 x 23cm

or 1ft 3in x 13in x 9in

ceramic: glaze on white earthenware clay

"Drip Origin"

2019

115 x 112 x 83cm 

or 3ft9-1/4in x 3ft 8in x 2ft 8-5/8in

Stretch velvet, satin, faux animal skin, medium pile fleece, cotton, wood, steel, 2-composite hard density polyurethane foam, medium density foam, polyester batting, spray polyurethane foam, and cardboard

(left to right):

"Cowboy Curtis" aka "Horseshoes and Hand grenades"

 and

"Jewel Secrets" aka "Ersatz Good"

"Cowboy Curtis" aka "Horseshoes and Hand grenades"

2018

211 x 127 x 60cm 

or 6ft 11in x 4ft 2in x 1ft 11-5/8in

stretch velvet, crushed velvet, and cotton fabrics; polyester batting, buttons, wood, and rope

"Jewel Secrets" aka "Ersatz Good"

2018

211 x 127 x 60cm

or 6ft 11in x 4ft 2in x 1ft 11-5/8in

satin, velvet, crushed stretch velvet, and cotton fabrics; polyester batting, buttons, wood, and rope

"OTHO"

2018

193 x 80 x 53cm 

or 6ft 4in x 2ft 7-1/2in x 1ft 8-7/8in

cardboard and paint

"BARBARA"

2018

120 x 100 x 42cm

or 3ft 11-1/4in x 3ft 3-3/8in x 1ft 5in

 paint, cardboard, and mdf

"Hooker Nº 1"

MHKA'S IN SITU:Tramaine de Senna - MASTERBLASTER
18 January - 23 August 2020The Flemish Minister of Culture, the Chairman and members of the Board of Directors, and the M HKA team have the honour of inviting you to the opening of MASTERBLASTER, an exhibition by Tramaine de Senna.
NL: INTRODUCTIEHet werk van Tramaine de Senna getuigt van de intense relatie van de kunstenaar met materialen, maar ook met de “migratie van vormen” tussen verschillende populaire of materiële culturen, met overdaad, maar ook met het symbolische geweld en de ‘hauntologie’ van verschillende geschiedenissen, zowel transculturele als persoonlijke. Het werk van de Senna, voornamelijk beeldhouwkunst, houdt esthetisch het midden tussen uitbundigheid en afstoting. Door zich verschillende vormen, oppervlaktekwaliteiten en paletten toe te eigenen, nemen deze werken een bezinnings positie in ten aanzien van het vermogen van de maatschappij om, in combinatie met haar kannibalisme van symbolen en menselijke subjectiviteiten, een prozaïsche popcultuur te produceren. 
Voor haar solotentoonstelling in het M HKA, getiteld MASTERBLASTER, presenteert de Senna een reeks nieuwe werken naast een belangrijke selectie van bestaande sculpturen. Het geheel van deze verzameling van werken vormt een breder onderzoek naar de transitionele esthetiek en het zelfbeeld. De vormen waaruit de werken van de Senna zijn opgebouwd kunnen worden gezien als verzetsdaden tegen de hedendaagse eisen die worden gesteld met betrekking tot het op de voorgrond plaatsen van iemands biografie of relaties ten opzichte van de gangbare identiteitsvormen, ten voordele van iets veel dubbelzinniger. Tussen deze tentoongestelde werken vinden we uiteenlopende referenties naar de fluorescerende kleuren en patronen van de Amerikaanse popcultuur uit de jaren tachtig, de auto van de Vlaamse country-poppionier Bobbejaan Schoepen en overmaatse versies van kleurrijke visvliegen die oorspronkelijk door een familielid werden gemaakt. Onder de zoete tinten en texturen, schuilen meer onopgeloste, veranderlijke en niet-representatieve zaken.
EN: INTRODUCTIONTramaine de Senna’s work bears witness to the artist’s intense relationship with materials, but also to the “migration of forms” between different popular or material cultures, excess, and also the symbolic violence and ‘hauntology’ of histories, both trans-cultural and personal. Working primarily with sculpture, de Senna’s works float aesthetically between exuberance and repulsion. In appropriating different forms, surface qualities and palettes, these works adopt a position of reflection towards society’s ability to produce prosaic pop culture in conjunction with its cannibalism of symbols and human subjectivities.
For her solo exhibition at M HKA, titled MASTERBLASTER, de Senna presents a series of new works alongside a key selection of existing sculptures. Together, this constellation of works form a broader investigation of transitory aesthetics and selfhood. The forms that comprise de Senna’s works can be seen as acts of resistance to the contemporary demands for foregrounding one’s biography or one’s relations to established constituencies of identity, in favour of something much more ambiguous. Within these exhibited works, we find references as wide-ranging as the fluorescent colours and patterns of 1980s American pop, Flemish country-pop pioneer Bobbejaan Schoepen’s car, and oversized versions of colourful fishing flies originally made by a relative. Under the saccharin hues and textures, lye things unresolved, mutable and non-representational.
FR: INTRODUCTIONL'œuvre de Tramaine de Senna témoigne de l’intense relation de l'artiste avec les matériaux, mais aussi de la «migration des formes» entre différentes cultures populaires ou matérielles, de l'excès, la violence symbolique et la «hantologie» des histoires, aussi bien transculturelles que personnelles. Sur le plan esthétique, les œuvres de de Senna - principalement des sculptures - flottent entre exubérance et répulsion. En s'appropriant différentes formes, qualités de surface et palettes, les œuvres adoptent une position réflexive sur la capacité de la société à produire une culture pop prosaïque conjonction à son cannibalisme des symboles et des subjectivités humaines.
Pour son exposition personnelle au M HKA, intitulée MASTERBLASTER, de Senna présente une série de nouvelles œuvres ainsi qu’une sélection de sculptures existantes. Ensemble, cette constellation d'œuvres forme une recherche plus étendue de l'esthétique transitionnelle et de l'individualité. Les formes qui composent les œuvres de de Senna peuvent être considérées comme des actes de résistance aux exigences contemporaines de mise en avant de sa biographie ou de ses relations à des constructions identitaires établis, en faveur de quelque chose de bien plus ambigu. Parmi ces œuvres exposées, on trouve diverses références aux couleurs et aux motifs fluorescents de la pop américaine des années 80, à la voiture du pionnier de la country-pop flamande Bobbejaan Schoepen, et à des versions surdimensionnées de mouches de pêche colorées fabriquées à l'origine par un membre de la famille. Sous les teintes et les textures de la saccharine résident des choses plus irrésolues, fluctuantes et non représentatives.

Vandersypen, Elke. "Californische kunstenares geïnspireerd door Bobbejaan Schoepen – expo MUHKA verlengd." bobbejaan.be, https://bobbejaan.be/bobbejaan-inspireert-californische-kunstenares-expo-m-hka-verlengd. Accessed 14 April 2020.


< PREVIOUS     |     NEXT >